Jag erbjuder psykoterapi-kris/traumaterapi och handledning.

Var och en söker hjälp utifrån sina svårigheter och sin historia. Det kan visa sig på olika sätt när man mår psykiskt dåligt.

Exempel på behov av samtal:

  • Kriser av olika slag, en kris för att något plötsligt förändrats, kanske en separation eller annan förlust. Man kan ha varit med om traumatiska eller på andra sätt svåra händelser som gjort att tillvaron rubbats.
  • Långvarig påfrestning som stress i arbetssituationen eller en relation som på något sätt är negativ.
  • Sviktande självkänsla, få hjälp att hitta ord för sina känslor och kommunicera sina behov på ett tydligare sätt.
  • Ångestproblematik
  • Oro, stress eller koncentrationssvårigheter.

Ibland vet man inte riktigt vad det är som gör att livet känns tungt, då kan samtalet vara en möjlighet att undersöka det.

Vi börjar med ett par samtal för att tillsammans ringa in vad du vill ha hjälp med. Efter det bestämmer vi om vi ska påbörja en behandling och vad vi vill uppnå med den.