Handledning av personal inom olika verksamhetsområden för grupper eller enskilda.

Psykoterapihandledning, enskilt eller i grupp

Handledning till skolpersonal och deras chefer.

Handledningsuppdrag, pågående och avslutade.

  • Elevhälsan, specialpedagoger i grundskolan 0-16 år, Borås stad
  • Hemsjukvården, Kungsbacka kommun
  • Nätverkslaget, Västra Hisingen, Göteborg kommun
  • Psykoterapihandledning, studerande på grund och legitimationsgrundande nivå, Ersta Sköndals högskola Campus Bräcke
  • Verksamhetschefer inom förskolan, Kungsbacka kommun
  • Brottsofferjouren, Härryda, Mölndals kommun