Utbildning:

2017 Avancerad treårig  Core utbildning

2012 Handledarutbildning i processorienterad dynamisk psykoterapi, Malmö
Psykologbyrå 45 hp

2010 Rehab couch utbildning Landstinget Halland, Folkuniversitetet Kristianstad

2010 Kognitiv och Beteendeinriktad Consulting, 30 hp Center för Cognitiv terapi och utbildning ,Göteborg.

2009 Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning S:t Lukas utbildningsinstitut. 90hp

2003 Grundläggande utbildning i psykoterapi S:t Lukas utbildningsinstitut 40 p

2002 Specialpedagogexamen inriktning komplicerad inlärningssituation. 60 p

2001 Barn och ungdomskultur: Fortsättningskurs, Göteborgs universitet 20 p

2000 Barn och ungdomskultur: Grundkurs, Göteborgs universitet 20 p

1985 Specialpedagogisk utbildning, Göteborgs universitet 40 p

1975 Examen lågstadielärarlinjen Lärarhögskolan Uppsala 100 p

KURSER:

2011 EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Grandeurs, del 1 och 2

2010 Fördjupningskurs Intensiv psykodynamisk korttidsterapi, 50 timmar, Malmö Psykologbyrå.

2008 Intensive Short-Term Dynamic Psychoterapy, under ledning av Patricia Coughlin Della Selva. 30 timmar, S:t Lukas utbildningsinstitut.

2008 Introduktion till metodik inom folkhälsovetenskaplig forskning NHV – Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

ARBETSLIVSERFARENHETER:

2013 -2016, psykoterapi, individ och grupp. Handledningsuppdrag S:t Lukas Göteborg

2013-2014, kursansvarig Grundutbildningen i psykoterapi S:t Lukas utbildningsinstitut Ersta Sköndals högskola campus Bräcke.

2010 -2012 psykoterapeut/rehab samordnare Neptunuskliniken, Varberg

2004-2009 Terapeut S:t Lukasmottagningen, Vänersborg

2004 – 2005 Terapeut S:t Lukasmottagningen, Vänersborg 25 %

2004 – 2005 Specialpedagog i ett kommunövergripande resursteam. Arbetsuppgifter att i nära samarbete med områdets rektorer och elevhälsoteam driva den pedagogiska utvecklingen i skola, förskola och fritidshem. Stödja och stärka pedagoger i verksamheten genom handledning och arbetslagsutveckling. Utbildningsförvaltningen, Lilla Edet 75 %

2003 – 2004 Specialpedagog, Trekungagymnasiet (gymnasiesärskola) Kungälv

2002 – 2003 Pedagog, AXET, Kungälvs kommun Ett samverkansprojekt mellan skolan och socialtjänsten för att nå barn och ungdomar i ”riskzonen” för att bryta ett för dem och omgivningen destruktiva beteendemönster. Arbetet bedrevs i team pedagog/socionom och utgick från de båda kompetenserna i samverkan i varje ärende.

2002 Områdesspecialpedagog. Specialpedagogiska uppdrag och övergripande utvecklingsarbete, ingå i olika grupper, ansvar för kompetensutveckling inom området och stöd till lärare/arbetslag. Uddevalla kommun.

1976 – 1999 Specialundervisning, Klassundervisning