Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning samt handledare.

Jag har även utbildning i:

ISTDP –  en affektfokuserad korttidsterapi på psykodynamisk grund. Metoden syftar till att åstadkomma djupgående terapeutiska förändringar, med hjälp av empatiska konfrontationer av bl.a. patientens försvar.

EMDR- Eye Movment Desensitization and Reprocessing – en psykoterapimetod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. EMDR stimulerar din självläknings förmåga. Genom bearbetning av traumatiska erfarenheter kan du bli fri från störande symtom.

KBT-grundtanken är att förändra tanke-och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem.

Jag anpassar mitt arbetssätt beroende på vem/vilka jag möter och vad man söker för.

Jag ställer stora krav på professionellt hanterande av mina arbetsuppgifter och har ett flexibelt tänkande.

Mer om min bakgrund

I Göteborg finns jag på Järntorget 4  (LPI)

I Varberg finns jag på Bäckgatan 10B (Multilog Familjehuset)

Välkommen att ta kontakt med mig!